Relacja z wydarzenia Responsible Incentive Travel Day 2024 w hotelu Hilton Warsaw City

Data publikacji:
09 Maj 2024
Odsłuchaj tekst

Co początkowo miało być kameralną dyskusją, przerodziło się w siedmiogodzinną konferencję z udziałem 20 panelistów, kilkunastoma prezentacjami i filmami. Dzięki współpracy zarządu i ekspertów, w tym MICE Expert Grażyny Grot-Duziak, Beaty Koziarskiej, Emilii Kubik i Grażyny Łukaszyk, wydarzenie stało się platformą do głębokiej refleksji nad zrównoważoną turystyką.

Sesja I Odpowiedzialny organizator Incentive travel

Pierwsza sesja koncentrowała się na aktualnych trendach i wyzwaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju w turystyce biznesowej. Sesję rozpoczął wykład Wpływ Turystyki na środowisko poprowadzony przez Dr inż. Mikołaj Troczyński -Specjalista ds. OZE w Zespole Zrównoważonego Rozwoju Fundacji WWF Polska.

Następnie Beata Koziarska (Prezeska Emoveo Group, Vice Prezeska SITE Polska) oraz Grażyna Łukaszyk (Business Partner NU Horizons, Członkini Zarządu SITE Polska) poprowadziły panel ekspercki. Paneliści, reprezentujący agencje, hotele, linie lotnicze oraz młode pokolenie, dyskutowali nad narzędziami implementacji, certyfikacją agencji oraz koniecznością dostosowania się do zmieniających się realiów rynkowych.

 • Dr inż. Mikołaj Troczyński
 • Łukasz Pawelczak - Prezes UTE Group
 • Grażyna Grot-Duziak - MICE Expert, Doradca Zarządu Site Polska
 • Nikola Naus - Junior Project Manager Weco-Travel Services, Prezeska Koła Naukowego 2B, SGTiH Vistula
 • Agnieszka Gletkier - Director of Sales Central Eastern Europe, Hilton Worldwide Sales
 • Piotr Szczęśniak - Prezes Zarządu Profitravel Services sp. z o.o., członek APJC Poland z ramienia Polskiej Izby Turystyki

Sesja II Zrównoważone destynacje - Polska

Pierwszą część drugiej sesji przygotowała Polska Organizacja Turystyczną - Poland Convention Bureau, która udowodniła, że hasło "Poland, more than you expected" nie jest jedynie sloganiem. Przedstawiciele różnych miast pokazali, że Polska oferuje już wiele zrównoważonych rozwiązań na światowym poziomie, choć należy szczerze wyznać, że nasz kraj jest dopiero na początku drogi. Warszawskie, gdańskie, łódzkie, krakowskie, śląskie i wrocławskie biura convention zaprezentowały inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 Sesja została przygotowana i prowadzona przez Anetę Książek - Kierowniczkę Biura Spotkań i Wydarzeń – Poland Convention Bureau (PCB) w Polskiej Organizacji Turystycznej i wzięli w niej udział:

 • Wiktoria Król-Cieciorowska - wice-prezeska Zarządu Convention Bureau – Wrocław
 • Małgorzata Przygórska-Skowron - Kierownik wydziału ds. Turystyki, Biuro Kongresów, Kraków Convention Bureau
 • Łukasz Wysocki - Prezes Zarządu Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdansk Convention Bureau
 • Filip Płodzień - Kierownik ds. promocji turystycznej i MICE – Warsaw Convention Bureau
 • Sebastian Gronet - Project Manager Silesia Convention Bureau
 • Jakub Rosły - Kierownik Łódź Convention Bureau – Łódzka Organizacja Turystyczna

Kraków i Gdańsk podjęły wyzwanie przystąpienia do Global Destination Sustainability Index, co wymagało zarówno finansowego zaangażowania, jak i pracy nad wypełnieniem wymagań indeksu. GDS (Global Destination Sustainability) Index to międzynarodowy wskaźnik oceniający zrównoważone praktyki w destynacjach turystycznych na całym świecie. Wprowadzenie polityk zrównoważonego rozwoju nie tylko przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale także przyciąga uwagę turystów i organizatorów wydarzeń. Jednakże istnieje potrzeba większego zaangażowania firm w proces certyfikacji i udokumentowania działań związanych z zrównoważonym rozwojem. Działania podejmowane w ramach GDS nie tylko oceniają ilość, ale przede wszystkim jakość, co stanowi motywację dla miast do dalszych działań w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W Łodzi, mieście z bogatym dziedzictwem przemysłowym, obiekty industrialne stanowią istotną część krajobrazu miejskiego. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie zagospodarowaniem tych historycznych obiektów na potrzeby nowych funkcji, takich jak kulturalne, edukacyjne, czy komercyjne. Proces ten ma na celu przekształcenie dawnych zakładów przemysłowych w dynamiczne centra życia społecznego i kulturalnego, przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnego charakteru i dziedzictwa historycznego. Jednym z przykładów zagospodarowania obiektów industrialnych w Łodzi jest transformacja dawnych fabryk włókienniczych, takich jak np. Manufaktura. Manufaktura, dawniej wielki kompleks przemysłowy, została przekształcona w nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe, które przyciąga zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów. Oprócz zachowania historycznej architektury, Manufaktura oferuje tereny rekreacyjne, kulturalne i handlowe, stając się symbolem rewitalizacji miasta.

Ponadto, w Łodzi coraz częściej można zaobserwować adaptację dawnych fabryk na cele kulturalne i artystyczne, takie jak galerie sztuki, teatry, czy centra kreatywności. Te inicjatywy nie tylko wykorzystują potencjał przestrzenny i architektoniczny obiektów industrialnych, ale także przyczyniają się do ożywienia życia kulturalnego i społecznego w mieście.Zagospodarowanie obiektów industrialnych w Łodzi stanowi więc istotny element procesu rewitalizacji miejskiej, który przyczynia się do zachowania dziedzictwa przemysłowego miasta oraz tworzenia nowych przestrzeni dla mieszkańców i turystów. Ta kreatywna transformacja historycznych zakładów przemysłowych odzwierciedla dynamiczną naturę rozwoju miasta i jego adaptację do współczesnych potrzeb społeczno-kulturowych. Inne ciekawe przykłady to Hotel Tobaco, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Stara Drukarnia, Księży Młyn czy Monopolis.

Podczas dyskusji poruszono temat rewitalizacji Strefy Kultury w Katowicach, która stanowi jeden z najlepszych przykładów tego procesu. Ta strefa, wyłaniająca się na terenie byłej kopalni Katowice, jest nie tylko świadectwem transformacji przemysłowej, ale również odzwierciedleniem nowego podejścia do wykorzystania przestrzeni miejskiej. Powstała na terenie, który dawniej był kopalnią węgla kamiennego, teraz stała się centrum kulturalnym, przyciągającym nie tylko mieszkańców, ale także turystów z Polski i zagranicy. To miejsce staje się nie tylko przestrzenią kulturalną, ale także miejscem organizacji różnorodnych wydarzeń, koncertów, kongresów oraz spotkań. Przeobrażenie Strefy Kultury ma ogromny wpływ nie tylko na gospodarczy rozwój miasta, ale również na zmianę jego wizerunku zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest to przykład udanej rewitalizacji, która ma istotny wpływ na życie społeczne i kulturalne miasta.

Ponadto na kolejnym śląskim przykładzie omówiono wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego, które stanowi istotny element kształtowania tożsamości miasta. Przykładem jest kopalnia Guido w Zabrzu, zabytkowa kopalnia, która została zamknięta w latach 90-tych ubiegłego wieku To miejsce, pełne historii i tradycji górniczej, zostało przekształcone w atrakcyjną turystycznie przestrzeń. Zwiedzanie kopalni to nie tylko możliwość poznania historii górnictwa, ale również uczestnictwo w unikalnym doświadczeniu podziemnego fedrowania węgla. Kopalnia Guido służy również jako miejsce organizacji różnorodnych wydarzeń korporacyjnych, eventów i spotkań.

Tematy zrównoważonej mobilności i zielonych obszarów miejskich są kluczowe dla rozwoju miast. Duża ilość zieleni w mieście jest istotna dla poprawy jakości życia i środowiska. Warszawa i Wrocław są przykładami miast, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokiej jakości parków i tworzenia nowych obszarów zielonych. Warszawa zajmuje dziesiąte miejsce wśród najbardziej zielonych stolic Europy, a nawet jako jedyna graniczy z parkiem narodowym, co ma istotne znaczenie dla atrakcyjności miasta dla turystów i mieszkańców. Promowanie zrównoważonej mobilności, takiej jak transport publiczny, ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji i poprawy jakości powietrza w mieście. Planowanie przestrzenne, inwestowanie w infrastrukturę rowerową i pieszą oraz rozwój transportu publicznego to kluczowe elementy strategii zrównoważonego rozwoju miast. Z kolei dla Wrocławia kluczowe jest właściwe wykorzystanie rzeki Odry. Wrocławskie Hydropolis jest przykładem miejsca, które prowadzi edukację mieszkańców oraz jednocześnie jest jedną z najpopularniejszych atrakcji miasta i kolejnym miejscem dla organizatorów wydarzeń.

Obecne trendy w podróżowaniu skłaniają coraz więcej osób do poszukiwania ekologicznych i zrównoważonych form podróżowania. Generacja Z wykazuje szczególne zainteresowanie ekologicznymi aspektami podróży i preferuje miejsca, które angażują się w ochronę środowiska. Dlatego też, miasta, które inwestują w zielone przestrzenie, zrównoważony transport publiczny i promocję ekoturystyki, mają większe szanse na przyciągnięcie turystów i organizację wydarzeń turystycznych.

Te tematy stanowią istotne elementy strategii rozwoju miast, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Inwestowanie w zrównoważony rozwój, dziedzictwo kulturowe oraz promowanie ekologicznych form podróżowania staje się coraz bardziej istotne dla atrakcyjności miast dla turystów i jakości życia mieszkańców.

Sesja II Zrównoważone destynacje - Świat

W drugiej części sesji, która była poprowadzona przez Jarosława Hulboja, Operations Director | BCD Meetings & Events Poland, udział wzięli również zaproszeni goście z zagranicy. Byli to:

 • Piotr Cieślak - Managing director, Poland, Travelmediate, Prezes SITE Polska
 • Katarzyna Kajak - Country Manager Poland, Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA)
 • Indre Slyziute - Inbound Markets Manager, Lithuania Travel National Tourism Development Agency
 • Ilyaas Narker - Group Sales Manager – Green Route, South Africa
 • Fredi Fontanot - Director, Slovenian Convention Bureau
 • Agnieszka Gletkier - Director of Sales Central Eastern Europe, Hilton Worldwide Sales
 • Adam Kuna - Managing Director BCD Travel Poland

Sesja 3: Odpowiedzialny turysta

Ostatnia debata z udziałem dziennikarzy, podróżników oraz ekspertów branży travel, prowadzona przez Emilię Kubik (Director of Polish Office, Travel Advance, Członkini zarządu SITE Polska) i gości specjalnych Paweł Kunz i Michal Cessanis (Dziennikarz National Geographic Traveler), stanowiła prawdziwe źródło emocji i inspiracji. W trakcie dyskusji poruszono wiele istotnych kwestii, w tym identyfikację odpowiedzialnego turysty oraz znaczenie świadomego podróżowania. Pytania o granice komfortu w podróży i gotowość do rezygnacji z pewnych wygód dla dobra środowiska otworzyły ciekawe pole refleksji. Kolejnym tematem była rola rankingów turystycznych i ich wpływ na trendy podróżnicze. Część dyskusji poświęcono również prezentacji wyników ankiety "Indywidualny turysta", które nie tylko zaskoczyły samych respondentów, ale także otworzyły nowe perspektywy w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań podróżujących.

Wydarzenie prowadził Sergiusz Ryczel.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  4